Numer sprawy CC/01/04/2021

Dotyczy:
Wykonania usług polegających na dostarczeniu, wdrożeniu i utrzymaniu Systemu IVR

Uwaga!
Umowa wraz z załącznikami zostanie wysłana po przesłaniu podpisanej Umowy o zachowaniu poufności informacji.

Termin do składania ofert: 16.04.2021 r godzina 24:00

Termin do zadawania pytań: 12.04.2021 r godzina 16:00

Zaproszenie przetarg nieograniczony.pdf


NDA postępowanie na wdrożenie i utrzymanie IVR.pdf